Jeżeli w rolnictwie
Jeżeli w rolnictwie występują rezerwy siły roboczej, tylko częściowo wykorzystywane produkcyjnie w szczytowym okresie prac rolnych, to przeciętna wydajność tych pracowników jeteit stosunkowo niska. Przy poważniejszych rezerwach siły roboczej pracowników tworzących te rezerwy może być nawet bardzo bliska zera. Przesunięcie zbędnej Siły roboczej z rolnictwa do przemysłu (jeśli państwo jest w stanie stworzyć dostateczną liczbę miejsc pracy) przyczynia się do wzrostu przeciętnego poziomu wydajności pracy w całej gospodarce narodowej . Szczególną rolę we wzroście wydajności pracy odgrywa oszczędność w zużyciu środków produkcji, która zmniejsza udział wartości przeniesionej i zwiększa udział produkcji czystej w ogólnej produkcji globalnej. Gdyby każde przedsiębiorstwo mogło obniżyć swoje koszty materialne, np. o 1% w ciągu roku, przyniosłoby to poważne zwiększenie dochodu narodowego. W Polsce w 1965 r. koszty materialne wynosiły 837 mld zł, co stanowiło 61,5% wartości produktu globalnego. W rozważanym przypadku dochód narodowy wzrósłby z tytułu oszczędności w zużyciu środków produkcji o sumę 8,5 mld zł, co stanowiłoby w przybliżeniu 1,6% dochodu narodowego wytworzonego w tym czasie.
| |
 
© ubez.szkola-angielskiego.net życzenia świąteczne | rejsy po Bałtyku | Rysunek Milanówek